ozersoylar_logo

Petrokimyasallar

Alkoller

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"
2 ETIL HEKZANOL (2EH)
IZOPROPIL ALKOL (IPA)
IZOBUTIL ALKOL (IBA)
METANOL

15.02.2016

Esterler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"
METIL ASETAT (METAC)
ETIL ASETAT (ETAC)
BUTIL ASETAT (BUTAC)
IZOBUTIL ASETAT

15.02.2016

Propilen Glikol Eterler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin" 
PROPILEN GLIKOL METIL ETER (PM)
DIPROPILEN GLIKOL METIL ETER (DPM)
PROPILEN GLIKOL METIL ETER ASETAT (PMA)

15.02.2016

Glikoller

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"
MONOETILEN GLIKOL (MEG)
DIETILEN GLIKOL (DEG)
POLIETILEN GLIKOL (PEG)
MONOPROPILEN GLIKOL (MPG)
DIPROPILEN GLIKOL (DPG)
BUTIL GLIKOL (BG)

30.04.2016

Monomerler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"
AKRILAMIT
BUTIL AKRILAT
ETIL AKRILAT
METIL METAKRILAT
STIREN MONOMER (SM)
VINIL ASETAT MONOMER (VAM)

30.04.2016

Klorlu Solventler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

METILEN KLORIT (DİKLOROMETAN)
TRIKLOROETILEN

30.04.2016

Ketonlar

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

ASETON
SIKLOHEKZANON
METIL ETIL KETON (MEK)
METIL IZOBUTIL KETON (MIBK)

30.04.2016

Pigmentler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

TITAN DIOKSIT (TiO2)
KARBON SIYAHI (CARBON BLACK)

30.04.2016

Anhidritler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

MALEIK ANHIDRIT (MA)
FTALIK ANHIDRIT (PA)

30.04.2016

Aromatikler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

LINEER ALKIL BENZEN (LAB)
LINEER ALKIL BENZEN  SULFONIK ASIT (LABSA)

30.04.2016

Asitler

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

ASETIK ASIT
ADIPIK ASIT
BENZOIK ASIT
FOSFORIK ASIT
SULFURIK ASIT

30.04.2016

Poliüretan Hammaddeleri

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

METILEN DIFENIL IZOSIYANAT (MDI)
TOLUEN DI IZOSIYANAT (TDI)
POLI IZOSIYANAT
POLIOLLER
KLOROPARAFINLER

30.04.2016

Diğer Sanayi Kimyasalları

"TDS vs MSDS için bizimle temasa geçin"

SODYUM HİDROKSİT - KOSTİK SODA (NAOH)
POTASYUM HİDROKSİT - KOSTİK POTAS (KOH)
POTASYUM KARBONAT
SODYUM BENZOAT
SODYUM METABISULFIT
NITROSELULOZ (NC)
AD BLUE

30.04.2016

Adresler

Merkez

EMAAR SQUARE OFFICES
ÜNALAN MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ
NO.82F K:25 İSTANBUL TÜRKİYE

E-Posta

İletişim


Telefon ve Faks

Telefon

+90 216 336 48 78

Faks

+90 216 418 18 04