ozersoylar_logo

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Politikası

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Politikası

Çevre Politikası ve Sosyal Sorumluluk

Özersoylar, çevrenin korunması ve tarımın kalıcı gelişimine katkıda bulunan bir çevre politikası izlemektedir. Zira çevre, şirketimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bütün sanayi faaliyetlerimizi ve ağ satış işlemlerimizi "Ekolojik Yönetim Sistemi" (SGE) yardımıyla gerçekleştirmekteyiz.

ISO 14001 yönetmeliklerine uygun olan bu entegre yönetim sistemi; problemleri tespit etmekte, risk azaltmaya yardımcı olmakta ve ayrıca işlemlerin devamlı iyileştirilmesini sağlamaktadır.  

Özersoylar, üretim tesislerinin çevre sağlığı için herhangi bir olumsuz etki oluşturmaması amacıyla bir takım önlemler alınmıştır:

- Dahili süreçlerimizin verimliliği sayesinde maksimum su ve enerji tüketiminde makul davranmak,

- Çevre eğitim programları ile personelimizin faaliyetlerinin doğru geliştirilmesi konusunda bilinçlendirilmesi ve bu hedeflerin elde edilmesindeki katkıların teşvik edilmesi,

- Çevreye saygı gösterecek şekilde tekrar kullanımın, geri kazanım işleminin ve atık yönetiminin teşvik edilmesi,

- Bizim üretim faaliyetlerimizle bağdaştırılabilecek olan atmosfer kirlenmesinin engellenmesi, mevcut teknik ve ekonomik araçların göz önünde bulundurulması, kimyevi emisyonların minimuma indirilmesi ve kontrol, gözetim ve düzeltme mekanizmaların uygulamaya konulmasıdır.

Özersoylar; daima çevreye saygı ve kalite alanında en iyisi olma isteğini göstermiştir ve bu sebepten dolayı yeni doğan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Çevre Politikasını dönemsel olarak şirketin yeni hedeflerine uyacak şekilde güncelleme yapmaktadır.

Tüm Türkiye topraklarının yüzde sekseninin yaşadığı Ph problemini "Soysal Sorumluluk" olarak kabul eden Özersoylar, bu konuda çiftçilerimizi bilinçlendirmek için broşürler bastırmış, katılmış olduğu fuarlarda özellikle bu konuya vurgu yaparak bilgilendirmeler yapmıştır.

Adresler

Merkez

EMAAR SQUARE OFFICES
ÜNALAN MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ
NO.82F K:25 İSTANBUL TÜRKİYE

E-Posta

İletişim


Telefon ve Faks

Telefon

+90 216 336 48 78

Faks

+90 216 418 18 04