ozersoylar_logo

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Küresel ekonominin öngörülenin altında bir büyüme sergilediği 2015 yılını geride bırakmış bulunuyoruz.

Geriye dönüp de 2015'e şöyle baktığımızda;
Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaları ile Çin ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşüm 2015 yılında küresel ekonomiyi etkileyen iki önemli unsur olduğu göze çarpmaktadır. 2015 yılında yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşen dünya ekonomisindeki büyüme beklentilerin altında kalmış, gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranı artarak yüzde 1,8’den yüzde 2’ye yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme yavaşlayarak yüzde 4,5’den yüzde 4’e inmiştir.2015 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomilerin, Çin’deki dönüşümün, enerji ile emtia fiyatlarına endeksli gelirlerin düşüşüne bağlı olarak yavaşladığı görülmektedir.Dünya ticareti de eş zamanlı bir şekilde 2015 mal ve emtia fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak değer bazında yüzde 6 düşüş sergilemiştir.2015 yılında miktar olarak yüzde 2,8 büyümesine karşın değer bazında mal ticareti 17,3 trilyon dolara kadar inmiştir. 2015 yılında gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikaları belirleyici olmuştur. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) faiz artışı sürecine girmişken,  Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası yıl boyunca genişletici para politikaları uygulamıştır. Bu politikalara bağlı olarak dolar güçlenirken, petrol ve emtia fiyatları önemli ölçüde gerileme göstermiştir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler yeni oluşan küresel, ekonomik ve mali koşullardan 2015 yılında daha çok etkilenmiştir. Sermaye çıkışları, ihracat gelirlerinin azalması ve para birimlerinin değer kaybetmesi yüzünden gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümelerin yavaşladığı bir 2015 yılı geride kalmıştır.

2015 yılında Türkiye, 

Türkiye 2015 yılında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri olmak üzere 2 genel seçim yaşadı. Seçim ülke ekonomisi için yalnızca maliyet demek değil, aynı zamanda seçim sonrasına ertelenen yatırımlar, planlar ve projeler de demek aslında.
Diğer tarafdan;Türkiye komşu ülkeleriyle sıkıntılar yaşamaktaydı,özellikle Rusya ile yaşanan krizin birçok sektörü doğrudan ve dolaylı etkilediği göze çarpmaktadır. 
Yurtiçinde özellikle güneydoğu bölgemizde yaşanan terör olayları ve karışıklıklar,piyasalarda beklenen olumlu havayı yakalamayı geciktiren unsurlardan biri olarak dikkat çekmektedir.   

 İki genel seçim ekonomideki beklentileri olumsuz etkilerken, ekonomideki yapısal reformları ötelemiş ancak Türkiye ekonomisi ortaya çıkan olumsuz koşullara rağmen yılın ilk yarısında yüzde 3,2 büyümüş ve yıl genelinde de yüzde 3’e yakın bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2015 yılında ekonomik büyümeye en yüksek katkıyı özel ve kamu tüketim harcamaları sağlarken, net ihracat rakamları  negatif yönlü etki yapmış, yatırımların katkısı ise sınırlı kalmıştır.Netice itibarıyla 2015 ;Türkiye'nin  zorlu ekonomik ve siyasi koşullarla mücadele ettiği bir yıl olmuştur.

2015 yılında Özersoylar


Dünya ve Türkiye'de siyasi ve ekonomik zorluklarla mücadele edilen 2015 yılı içersinde Özersoylar;belirlediği plan ve politikalardan taviz vermeden yoluna devam etmiştir.Taahhüt edilen sözleşmelerin ve uzun dönem kontratlarının bu zorlu koşullarda bile bir önceki yıllara göre hem satışlar hem de diğer ekonomik rasyolar çerçevesinde mutlak büyümede ciddi katkılar sağladığı görülmektedir.

 
Şirketimizin net satışları 2015 yılında 2014 yılına göre mutlak olarak %50,52 ,reel olarak %38,33 artış göstermiştir.2015 yılında bir önceki döneme göre sektörün net satışlarında  %30,52 azalış mevcutken şirketimizin net satışlarının  bir önceki döneme göre bu denli bir  artış göstermesi,işimize yatırım yapmanın, ortak akıl ve kolektif çalışmanın ve bu bağlamda izlediğimiz  istikrarlı ve tutarlı politikilarımızın doğruluğuna inancımızı kuvvetlendirmiştir..

Şirket olarak 2015 yılında birçok petrol rafinerileri ile  etkinliğimizi yükselttik ve farklı ülkelerden  birçok yeni kaynak oluşturduk. Bu yeni ülkelerden  edindiğimiz bilgi ve yöntemlerin, önümüzdeki dönemlerde müşteri tabanımızı ve ürün portföyümüzü  büyütme konusunda şirketimizin önünü açacağına inancımız tamdır. 2015 yılı itibariyle İhracat yaptığımız ülke sayısını 40'a çıkardık ve  yurtdışındaki müşteri  sayımızı  günden güne artırmaktayız.

Yurtiçinde  150 noktada faaliyet gösteren bayilerimizle olan ticari  ilişkilerimiz, sürekli ziyaretler  ve etkin saha çalışmalarına muteakiben müşteri sayımız üst seviyelere çıkarılmakta,tarımsal amaçlı kükürt ve gübre satışlarımız da aynı doğrultuda artmaktadır. Nevşehirde faaliyet gösteren Tarım marketimizde Koç holding'e bağlı Türktraktör Newholland Markalı Traktör,Biçerdöver, İşmakinaları  bayiliği ile Yurtiçi satışlara doğrudan destek sağlanmıştır. Öte yandan;Tüpraş Petrol Rafinerileri tarafından devreye alınan ve Cumhuriyet tarihinin en buyuk sanayi yatırımı olan Tüpraş (fuel oil dönüşüm) projesi ile mevcut sözleşmelerimiz artan yönlü revize edilmiş ve ana iştigal konumuz olan Kükürt ticaretine ek olarak ürün yelpazemize petrol  rafinerilerinden temin edilen Petrokok ürünü ilave edilmiştir.Eylül ayı içerisinde Türkiye tarihinin ilk petrokok ihracatı  şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Özersoylar, bugün iş hacmi, ürün - hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye’ nin kendi alanındaki en büyük kuruluşlarından biri konumundadır.Bu sağlam duruşuyla, büyüme hedeflerini 2016 yılında da kesintisiz olarak  sürdürecektir. Geçmişten bugüne yaptığı tüm işlerde, mali yapısını hep sağlam temellere oturtmaya dikkat eden Özersoylar, önceliğini her zaman sürdürülebilir büyüme, kurumsal yönetim ve etkili risk yönetimine  vererek çağdaş yönetim stratejisi ile insan sermayesini şirketin odak noktası yapmaya devam edecektir.2015 yılını başarılı bir şekilde geçirmemizde çok önemli katkıları olan kader birliği yaptığımız değer zincirimizdeki herkese şahsım ve şirketim adına canı gönülden teşekkür ederek 2016 yılının hepimize önce sağlık sonra barış sonra da güç, kuvvet, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Cavit  ERSOY

Adresler

Merkez

BUYAKA İş Kuleleri Kule 3 Kat:4 No: 25-30 34771
Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Türkiye

E-Posta

İletişim


Telefon ve Faks

Telefon

+90 216 336 48 78

Faks

+90 216 418 18 04