ozersoylar_logo

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız,

2017 yılı için açıklanmış olan verilere göre Türkiye ekonomisi 2017 yılında özellikle üçüncü çeyrekte kaydedilen %11,1’lik büyümenin de etkisi ile %7,4’lük artış gösterdi. Bu pozitif görünümde kamu maliyesi teşvikleriyle birlikte Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin olumlu etkisinin yanı sıra kaydedilen ihracat artışı önemli rol oynadı. Öte yandan enflasyon, dış ticaret, cari açık ve döviz kurları gibi göstergelerde yaşanan bozulmalarla 2017 yılında temel kırılganlıkların da belirgin bir şekilde arttığı görülüyor. 2018’de gelişmiş ülke merkez bankalarının muhtemel parasal sıkılaştırma adımları ile mevcut ve potansiyel jeopolitik sorunlar tüm gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye ekonomisi için de aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinde de Çin de dahil, ekonomik büyüme hızlarının azaldığı gözlemleniyor. 

Döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve son dönemdeki yukarı yönlü hareketlere bağlı olarak piyasalarda endişeler yaşandığı dönemler oluşmaktadır. Kısa vadeli bakış açısı yerine uzun vadeli bir strateji geliştirilerek köklü, radikal ekonomik kararlarla, ekonomideki kırılganlıkların azaltılmasının, dış borç yükü ve küresel ekonomideki belirsizliklerin giderilmesinin mümkün olacağına ve buna bağlı olarak uzun vadeli yatırım süreçlerinin artacağına inanıyoruz.

Özersoylar olarak 2017 yılını, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda artan performans ile birlikte başarılı bir şekilde kapattık. Etkin fiyat uygulamalarımız ve artan verimlilik çalışmalarımızla gelirimizi de sağlıklı bir şekilde büyüttük ve kar marjlarımızı artırdık.  Satışlarımız çift haneli hacim artışıyla ivme kazanırken, faaliyet karlılığımızı da piyasa ortalamasının üstüne çıkardık. Başarılı gelir artış yönetimi inisiyatiflerimizle aktiflerimizi de büyütmeyi başardık.  Yönetim karakterimizi en iyi tanımlayan değerler olan üretkenlik, yenilikçilik, yaratıcılık ve kurumsallaşma her geçen gün başarılarımızı çoğaltarak bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırmaktadır.

2017 yılında dağıtım ve saha uygulamalarımızda verimlilik artışına önemli katkı sağlayan ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir büyümemize zemin hazırlayan işlere imza attık. 2018 yılında satış hacmimizi artırmak ve yeni büyüme fırsatlarını yakalamak için heyecan duyuyoruz.

2018 yılı ve sonrasında da gurur duyduğumuz tarihimizden aldığımız güçle uluslararası alanda varlığımızı yaygınlaştırmaya ve iş ortaklarımız için sürekli artan oranda ekonomik ve sosyal değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu hedeflerimize, tüm iş süreçlerimizde katma değer yaratma odaklı verimli iş modelleriyle ve kendimizi sürekli yenileyerek ulaşabileceğimizin farkındayız. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde de operasyonel verimliliği ön plana alan bir anlayışla bize uzun vadeli rekabet üstünlükleri sağlayacak ve sürdürülebilir başarımızı güvence altına alacak girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz.  

Bu vesileyle, 2017 yılında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda emeği geçen tüm çalışanlarımıza; bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Cavit Ersoy.

Adresler

Merkez

BUYAKA İş Kuleleri Kule 3 Kat:4 No: 25-30 34771
Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Türkiye

E-Posta

İletişim


Telefon ve Faks

Telefon

+90 216 336 48 78

Faks

+90 216 418 18 04